วันพุธที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2557

- Power Bank ถือขึ้นเครื่องได้ไหม ?Power Bank ถือขึ้นเครื่องได้ไหม ?
เคยสงสัยกันมั้ยว่า Power bank ที่ทำให้โทรศัพท์แของคุณ หมดปัญหาจากแบตหมดกระทันหันนั้น สามารถถือขึ้นเครื่องบินไปกับคุณด้วยหรือไม่
    ตามกฎการบินสากลระหว่างประเทศ (International Air Transport Association) อนุญาตให้สามารถพก Battery ใดๆ ขึ้นเครื่องได้ไม่เกินนี้

        กรณีที่ 1 Battery ติดกับอุปกรณ์ เช่น โทรศัพท์มือถือ หรือ Laptop ให้สามารถถือขึ้น หรือ Load ใต้เครื่องได้
        กรณีที่ 2 Battery ที่ไม่ได้ติดกับอุปกรณ์ ต้องถือขึ้นเครื่องเท่านั้น (ซึ่งรวมทั้ง Power Charger ด้วย)
        กรณีที่ 3 ถ้า Power Bank หรือ Battery ก้อนนั้นๆ มีความจุไม่เกิน 100 Wh สามารถถือขึ้นเครื่องได้ ไม่จำกัดจำนวน

    ** ถ้า Battery หรือ Power Charger มีความจุระหว่าง 100 – 160 Wh จะอนุญาตให้เดินทางด้วยได้ไม่เกิน 2 ชิ้น การคำนวณ "Wh = mAh x V / 1000"
    ดังนั้น ทุกสายการบินจะไม่อนุญาติให้ Load Power Bank ใต้เครื่อง และการถือขึ้นเครื่องบินได้นั้น ก็อาจมีการจำกัดจำนวนชิ้นตามขนาดความจุของ Battery